Us proposem respondre aquesta enquesta per a conèixer quines són les vostres principals inquietuds i prioriotats respecte el civisme i la convivència al municipi.

Els resultats obtigunts facilitaran la redacció de la nova Ordenança de Civisme i Convivència i una primera diagnosi de problemàtiques que precisin d’una cerca de solucions més immediata.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

[ninja_form id=4]