Títol (fes clic per ordenar)
9.02 REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE CUNIT
9.03.- REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ MUNICIPAL
9.04.- REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA
9.05.- REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS
9.06.- REGLAMENT DE L’ÚS I ELS ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM
9.07.- REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL DE CUNIT
9.08 REGLAMENT DE SERVEI I DE RÈGIM INTERN DE LLARS D’INFANTS DE CUNIT
9.09.- Reglament de l’Escola Municipal de Música de Cunit
9.1 Reglament de Funcionament del Mercat Ambulant de Cunit
9.10.-Reglament regulador del Servei Urbà de Taxis
9.11.-Reglament del Registre d’Entrada i Sortida de documents de l’ajuntament de Cunit
9.12.- Reglament d’honors i distincions de Cunit
9.13.- Reglament Regulador del procediment per a la substitució de la sol·licitud de llicències d’obres menors, mitjançant comunicació prèvia.
9.14.-Reglament orgànic municipal
9.15 Reglament tipus regulador de les llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a l’annex iii de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental
9.17.- Reglament del servei de clavegueram i pluvials de Cunit
9.18.- Reglament del servei públic de transport regular urbà de viatgers i servei de transport escolar amb vehicles de motor dins del terme municipal de Cunit
9.19.- Reglament regulador del funcionament de la fira d’abril de Cunit
9.20.- Reglament del servei municipal de teleassistència
9.21.- Reglament del servei de la deixalleria
9.22.-Reglament del servei municipal de sacs de runa i recollida per contenidors de runa
9.23.- Reglament general de les instal.lacions esportives de Cunit
9.24.- Reglament del consell escolar municipal de Cunit
9.25.- Reglament regulador del servei municipal de bar de l’edifici del casal municipal de Cunit
9.26.- Reglament del consell de l’esport municipal de Cunit
9.27.- Rreglament municipal del voluntariat esportiu a Cunit
9.28 .- Reglament del servei del gimnas del casal municipal
9.29.- Reglament del casal de la gent gran de Cunit
9.30.- Reglament del consell local de cultura de Cunit
9.31.- Reglament municipal de residus
9.32.- Reglament del consell del medi ambient de Cunit
9.33 Reglament regulador de les llicències municipals per exercir activitats econòmiques de temporada a la zona litoral.
9.34 Reglament regulador de servei d’activitats de lleure i esbarjo dels casals d’estiu per a nens i joves de cunit
9.35 Reglament del complex esportiu de Cunit
9.36 Reglament regulador del funcionament de l’espai associatiu municipal
9.37 Reglament intern del servei de l’ emissora municipal de ràdio de cunit
9.38 Reglament de medalles, honors i recompenses dels membres de la policia local i dels serveis de protecció civil i A.D.F. de l’ajuntament de cunit
9.42 Reglament regulador del servei de l’escola municipal de futbol
9.45 Reglament regulador del funcionament intern de la Fira de Cunit
9.48.- REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE BARRI SOLCUNIT
9.49.- REGLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE BARRI VALPARAISO
9.50.- REGLAMENT D’US I ELS ESPAIS ESPORTIUS AQUA CUNIT
9.51.- REGLAMENT DE PARC CICLISTA DE CUNIT – BARRI CAN TORRENS-
9.52.- REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE D’UNIONS NO MATRIMONIALS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT
9.54 REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT
9.55.- REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
9.56 Reglament Servei Públic Lloguer de bicicletes 2018
9.57 REGLAMENT D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS DE CUNIT 2018
9.58 Reglament del Servei públic municipal de mediació i convivència
9.59 Reglament regulador del servei de Transport Públic Urbà a Cunit
9.60 REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I COL·LECTIUS LOCALS 
9.61. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA A LA PART LITORAL DEL TERME MUNICIPAL DE CUNIT- ZONA TARONJA
9.62 REGLAMENT CENTRE NEGOCIS I COTREBRALL DE CUNIT
Codi Ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit
REGLAMENT 9.41 D’ÚS DELS CENTRES CÍVICS MUNICIPALS
Reglament Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit
REGLAMENT FUNCIONAMENT: DE DESPLAÇAMENT PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT I ACCESIBILITAT A PRESTACIONS I SERVEIS BÀSICS.
Reglament regulador del servei de l’escola de Formació Dolors Paul