El Casal Municipal de la Gent Gran és una infraestructura municipal, de caràcter cívic, adreçat específicament al col·lectiu de la gent gran sense excloure la possibilitat d’utilització per part d’altres col·lectius.

El Casal Municipal de la Gent Gran depèn políticament de la Regidoria de Gent Gran.

El centre va obrir les seves portes per primer cop el 27 de juny de 2005.

Té com a objectius principals el foment de les activitats adreçades a la promoció i desenvolupament de la gent gran en la societat civil com a membres actius de la mateixa.

Les finalitats del casal són:

  • Oferir a la gent gran un espai de participació en la societat civil.
  • Promocionar el benestar, la convivència, la integració i la relació amb el medi social.
  • Fomentar activitats culturals, esportives, formatives i recreatives.
  • Promoure el casal com un espai obert, lligat a d’altres entitats i grups socials dedicats a la gent gran.
  • Facilitar la tasca de reincorporació i presència efectiva dels usuaris del casal en altres àmbits.

 

Horari Recepció

Actualment, l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 13h i dimarts i dijous de 16 a 19 hores.