La violència que s’exerceix contra les dones suposa un seriós atemptat contra la dignitat i la integritat física i moral de les persones i, en conseqüència, una greu i intolerable violació dels drets humans.

La violència contra les dones té la seva arrel en la situació de desigualtat real que es troben les dones en la societat. La violència de gènere és una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre els homes i les dones que fonamenta el patriarcat. La Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona de les Nacions Unides (1993) defineix la violència de gènere com ‘tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada’.

El 17 de desembre de 1999, a través de la  resolució 54/134 l’assemblea General va declarar el 25 de novembre com el dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. La data va ser elegida com a commemoració del brutal assassinat el 1960 de les tres germanes Mirabal, activistes polítiques de la República Dominicana, per ordre del governant dominicà Rafael Trujillo (1930-1961).

Des de l’any 2008, cada any durant el mes de novembre, l’Ajuntament de Cunit du a terme una campanya, per tal de commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Durant aquell mes es realitzen diverses activitats d’informació, sensibilització i prevenció de la violència de gènere en diferents equipaments municipals i adreçades a tots els col·lectius de població (infants, adolescents, joves, població adulta i gent gran).

Podeu veure la informació de les activitats del darrer 25 de novembre en el següent enllaç:

https://www.cunit.cat/un-any-mes-cunit-diu-no-a-les-violencies-masclistes/