EXPEDICIÓ DE FE DE VIDES ESPANYOLES O PLURILINGÜE

La Fe de Vida es faran presencialment, i a les persones que constin empadronades en el Municipi de Cunit.

  1. Per l’expedició de certificació de Fe de Vida i Estat Civil (Espanyola) hauran d’aportar el DNI., de la persona que se li expedeix. En cas que la persona interessada no pugui personar-se, podrà sol·licitar-la un altre persona aportant el DNI., de la persona que se li expedeix, mès un certificat mèdic expedit amb menys de 15 dies conforme no es pot desplaçar-se i el DNI., de la persona que la sol·licita.
  2. Per l’expedició de certificació de Fe de Vida Plurilingüe (Internacional de Paíssos fora d’Espanya, el Registre Civil omplirà el mòdel de certificat Plurilingüe de vida que s’expedeix per les autoritats competents espanyoles. Hauran d’aportar el DNI., de la persona que se li expedeix.