OFICINES MUNICIPALS

  Telèfon Fax
Ajuntament de Cunit (OAC) 977 67 40 80 977 67 41 48
Ràdio Cunit 977 67 49 18  
Serveis Socials 977 67 51 31 977 67 42 06
Serveis Urbans i Medi Ambient 977 67 44 17  
Medi Ambient 977 67 63 18  
Cultura, Formació i Ocupació i Esports 977 67 62 92  
Jutjat de Pau 977 67 56 94 977 67 57 14
Oficina de Turisme 977 67 47 77  
Oficina base cunit 977 67 60 39  
Registre de la Propietat 977 67 50 55  
Registre Civil 977 67 51 56  

CULTURA I LLEURE

Biblioteca Municipal Marta Mata 977 67 48 84  
Espai Associatiu 977 67 59 78  
Centre Cívic masia Cal Cego 977 67 32 81  
Centre Cívic Els Jardins 977 67 56 24  
Casal Gent Gran 977  67 49 15  
Pavelló Municipal Els Joncs 607 27 65 49  
ZEM ( Zona Esportiva Municipal) 977 67 6103  
Aqua Cunit 977 67 62 18  
ENSENYAMENT
CEIP  Pompeu Fabra 977 67 30 77  
CEIP Sol Cunit 977 67 61 04  
IES Ernest Lluch i Martí 977 67 43 40  
CEIP Els Cossetans (Cunit) 977 15 92 56  
Llar d’infants El Trenet 977 15 91 15  
Llar d’infants Les Marietes 977 15 92 41  
Escola de Formació Dolors Paul 977 67 46 01  
Escola de Música    

URGÈNCIES

Ambulància TSC 93 303 99 41/904 10 51 05  
CAP Cunit 977 16 22 36/902 11 14 44  
Urgències CAP Cubelles 93 895 38 24  
Creu Roja Calafell-Cunit 977 69 28 66  
Mossos d’Esquadra El Vendrell 997 663 333  
Guardia Civil Calafell 977 69 19 15  
Farmàcia Mª Teresa Franco 977 69 56 98  
Farmàcia Prat 977 16 04 12  
Farmàcia Parc Central 977 67 52 43  
Hospital Sant Camil 93 896 00 25  
Hospital Sant Antoni Abad 93 893 16 16  
Sanitat Respon 902 11 14 44  

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

Policia Local 977 67 50 48  
Mossos d’esquadra 088  
Emergències Generalitat de Catalunya 112  
ADF 663 95 72 45  
Protecció Civil 687 46 60 74  
Bombers Vilanova 93 815 11 11/085  
Bombers el Vendrell 977 66 09 29  

RESIDÈNCIES

L’Alzina 977 16 02 16  
Nova Llar 977 67 2 20  
Santa Ana 977 67 23 17  

SERVEIS I AVARIES

Butà 977 66 09 29  
Correus 977 67 54 70  
Deixalleria Municipal 977 67 49 79  
Fecsa-Avaries 900 77 00 77  
Fecsa-Endesa (informació) 902 50 77 50  
Fecsa Segur de Calafell 977 16 03 89  
Gas Natural 977 67 61 47/618 28 63 06  
SOREA 977 67 61 05  
SOREA Avaries 902 25 03 70  

ALTRES

Cementeri 977 67 55 84  
Despatx Parroquial 977 67 40 30  
Serveis Funeraris: Cubelles 93 895 12 14/ 686 47 15 96  
Serveis Funeraris: Vilanova i la Geltrú 93 814 13 34  
Serveis Funeraris: El Vendrell 977 66 10 75/977 66 87 57  

SERVEIS DE TAXI

Francisco Funes Moreno 607 33 49 57  
Juan A. Pizarro Molina 606 16 46 65  
Ruslan Poclit 608 16 39 90/607 58 13 72  
Ivan Funes Sánchez 631 24 13 54  
Francisco Doncel Tenllado 647 752 771 – piloto.doncel@gmail.com