Projecte de reparcel·lació voluntària del sector PAU 8a “La Pleta”

La Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 20 de febrer de 2019 ha acordat sotmetre a informació pública el projecte de reparcel·lació voluntària de “La Pleta” sector PAU 8a.

El projecte de reparcel·lació resta a disposició dels interessats, durant el termini d’exposició pública que finalitza el proper 15 d’abril de 2019, podeu consultar en aquest enllaç.

Certificat d’aprovació del projecte

 

 

 

 

Close Menu