Des del 22 de març i fins al 10 d’abril, estarà oberta la convocatòria pública per a presentar les sol·licituds d’atorgament de les llicències d’ús de 18 horts urbans de la zona d’horta ecològica de l’Era de Cal Marquès, ubicada al sud del parc Jaume Vidal entre la carrerada de Santa Coloma i el carrer del Margalló, per un període de quatre anys.

Els horts ecològics municipals estan destinats exclusivament a l’autoconsum personal i/o familiar i tenen com a objectius proporcionar un espai on cultivar aliments sans  de manera respectuosa amb la natura i les persones, on fer un activitat saludable i  compartir un espai de relació veïnal.

Davant la propera finalització del termini d’adjudicació de les llicències d’ús temporal dels horts ecològics municipals, per tal de mantenir l’espai hortícola actiu i disposar d’una relació de persones que conformin una llista de reserva per a les parcel·les que puguin anar quedant vacants,  l’Ajuntament obre aquesta nova convocatòria adreçada a la ciutadania de Cunit interessada en cultivar un hort ecològic.

Per això, la Junta de Govern Local ha aprovat un plec de condicions per a l’atorgament de  llicències d’ús privatiu i temporal per a quatre grups de destinataris: persones majors de 60 anys i/o jubilades i/o pensionistes (9 parcel·les), persones en situació d’atur (2 parcel·les), ciutadania en general que no pertany als dos grups anteriors (6 parcel·les) i persones derivades de Serveis Socials de l’Ajuntament (1 parcel·la).

Condicions necessàries per optar a l’adjudicació d’una parcel·la d’hort

Les persones que vulguin  cultivar una parcel.la d’hort  han de complir com a requisits: ser major d’edat,  estar empadronat/da a Cunit amb una antiguitat mínima de 2 anys ininterromputs, no disposar ni el sol·licitant ni cap altre membre de la unitat familiar  d’un altre hort a Cunit o al Baix Penedès, i haver realitzat formació bàsica en agricultura ecològica o comprometre’s a realitzar la formació que ofereix l’Ajuntament de Cunit.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades poden fer la sol.licitud, acompanyada de la documentació establerta en el plec de condicions de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC),  o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit, mitjançant instància general acompanyada del model de sol·licitud de la convocatòria.

Normativa bàsica  

Reglament ús horts ecològics municipals

Plec condicions i convocatòria  (Anunci BOPT)

Més informació:

  • A la OAC, c. Major, 12.
  • 977 67 40 80 (ext. 310) Departament de Participació Ciutadana o al correu electrònic: participacio@cunit.cat

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email