Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 de juny de 2023

Hora de convocatòria: 14:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

  • SORTEIG MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2023.

 

Arxius relacionats: