Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 d'octubre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2022. (EXP. JGL /2022/40)
  2. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES OFERTES PRESENTADES EN LA LICITACIO DEL SERVEI DE CONTROL D’ACCÉS A L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CIUTADANS DE L’AUNTAMENT DE CUNIT ( 6365/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2022 (EXP 7737/2022)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB L’INS ERNEST LLUCH I MARTÍN DE CUNIT, QUE REGULA LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A L’’IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSICAL DEL CENTRE DURANT L’ANY 2022 (EXP 7640/2022)

REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM

APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI AMB LA CAMBRA DE COMERÇ PER ATORGAR I DISTRIBUIR LES SUBVENCIONS DE LA CAMPANYA “COMPREM A CUNIT” MITJANÇANT XECS DESCOMPTE (EXP 7270/202)

Arxius relacionats: