Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 16 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 D’OCTUBRE  DE 2023. (EXP. JGL /2023/37)
  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (EXP. 8556/2023)
  1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS PER A TRÀMITS DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC (EXP. 8548/2023)

 

AREA DE SERVEIS PERSONALS

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I CONTRAPUNT COOPERATIVA DE MUSICS SCCL PER FOMENTAR LES ACTIVITATS FORMATIVES DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE CUNIT (EXP. 8418/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÓGICA I SERVEIS COMUNITARIS

REGIDORIA D’ESPORT

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CLUB ESPORTIU TR360 PENEDÉS MARÍTIM DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE ESCOLA DE ATLETISME-TRIATÓ A L’ANY 2023 (EXP. 4210/2023)
  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ASSOCIACIÓ BÀSQUET CUNIT PEL SUPORT A LA PROMOCIÓ ESPORTIVA DEL BASQUETBOL A L’ANY 2023 (EXP. 4147/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Ordre del dia:

Arxius relacionats: