Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 d'abril de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2023. (EXP. JGL /2023/12)

 

  1. DESISTIR, SI ESCAU, DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 2 VEHICLES NOUS DE RECOLLIDA DE RESIDU DE CONFORMITAT AMB  LA RESOLUCIÓ DEL TCCSP  (EXP. 1751/2022)

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI POSTAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT (EXP. 520/2023)

 

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE I APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA ALPHABER ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A, D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL (EXP. 2123/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE I APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA ALPHABER ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A, D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL (EXP. 2124/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: