Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/43)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ AL CATSALUT  DE L’EQUIPAMENT SITUAT EN EL CARRER ONOFRE LLOPIS 11 DE CUNIT (ANTIC CAP) (EXP. 6467/2023)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’US PRIVATIU (EXP. 9815/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 9854/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 8341/2023)

ÀREA DE SERVEIS PERSONAL

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ REGULADA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT, PEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 2376/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTIN PER REALITZAR PROJECTES I ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC EN L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ DURANT EL 2N 3R TRIMESTRE DEL CURS 2022-2023 (EXP. 2362/2023)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I ALTRES TREBALLS DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL (EXP. 7256/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

AREA DE SERVEIS PERSONALS

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ REGULADA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA PEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 2364/2023)
  2. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ REGULADA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’INS ERNEST LLUCH I MARTÍN PEL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS 2023-2024 (EXP. 2389/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: