Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de novembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/41)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER COL·LOCACIÓ DE MESURES PREVENTIVES EN BALCONS EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 9156/2023)

 ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR (exp. 6307/2023)

 

  • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’INS ERNEST LLUNCH I MARTIN PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 2389/2023)

 

APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA ELS COSSETANS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 2376/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: