Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de febrer de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2024. (EXP. JGL /2024/04) 

AREA DE SERVEIS INTERN I SEGURETAT CIUTADANA 

  • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS 
  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (EXP. 6663/2023)

 AREA DE SERVEIS PERSONALS

  • REGIDORIA DE COMERÇ I CONSUM
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER D’UN TRENET D’ESTIU, I EL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ACTIVITAT (EXP. 1598/2022)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

  • REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA (GUINGUETES) DE LA PLATJA DE CUNIT. (EXP. 1197/2022)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTES PER L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DELS  MÒDULS DE RESTAURACIÓ AL PASSEIG MARÍTIM, TEMPORADA DE BANY 2024 (DE L’1 DE MAIG AL 30 D’OCTUBRE) (EXP. 1198/2022) 
  1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES ACTIVITATS DE LA PLATJA, TEMPORADA DE BANY 2024 (DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE) (EXP. 1199/2022)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: