Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 3 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2019-2096, de data 16 de maig de 2019, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal, que tindrà lloc el dia 3 de juny de 2019, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatòria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de data 21 de març de 2019)
  2. Informació en relació amb les preinscripcions per al curs escolar 2019/2020 als centres educatius de Cunit
  3. Donar compte del calendari escolar per al curs 2019/2020 als centres educatius de Cunit i fixar els dies de lliure disposició.
  4. Informació sobre la subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2019/2020
  5. Precs i preguntes

 

Arxius relacionats: