Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 17:30 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 4372/2019, de data 28 d’octubre de 2019, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal, que tindrà lloc el mateix dia 13 de novembre de 2019 a les 17’30 hores.

 

Ordre del dia:

 

1.- Donar compte de la memòria d’actuacions del Consell Escolar Municipal corresponent al curs escolar 2018/2019.

2.- Informació sobre l’inici de curs als centres escolars.

3.- Informació sobre la subvenció dels llibres de text del curs escolar 2019/2020.

4.- Informació sobre les beques de transport per a ensenyaments no obligatoris.

5.- Precs i preguntes.

 

Arxius relacionats: