Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de novembre de 2019

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 4374/2019, de data 28 d’octubre de 2019, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió extraordinària de constitució del Consell Escolar Municipal, que tindrà lloc el dia 13 de novembre de 2019, a les 17’00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatòria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

  1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
  2. NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
  3. DIRECTRIUS GENERALS DE FUNCIONAMENT DELS DEBATS I VOTACIONS

Arxius relacionats: