Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de juny de 2019

Hora de convocatòria: 00:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2019-2404, de 10 de juny de 2019, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal, que tindrà lloc el dia 13 de juny de 2019, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatòria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de data 3 de juny de 2019)

Arxius relacionats: