Portaveu
Regidor

Informació del regidor

Informació no facilitada per aquest regidor.

El regidor/a José Barquier Rosillo no disposa d'agenda pública

 

Declaració de bens patromonials

Declaració d'incompatibilitat

Bens Immobles
Tipus propietat

(% coeficient propietat)

MunicipiCàrregues o deutesAny adquisició
Valors i participació en fons

Accions i participacions en societats (número de títols i valoració)

Plans de Jubilació o de Pensions

CABLECK, SL (30%)
Dipòsits bancaris
Tipus (nombre unitats)

(% coeficient propietat)

Saldo: Mitjana anual o a data declaració
Vehicles
Marca i modelAny d’adquisició
SEAT Toledo TDI2004

 

Close Menu