Regidor
Oposició

Biografia i currículum

Informació no facilitada per aquest regidor

Aquest regidor no disposa d'agenda pública

DedicacióRetribucions anuals
5.432,95 € (Any 2022)