Descripció del procés

Obert

L’Ajuntament inicia la Consulta pública prèvia a la redacció del  Reglament d’ús d’àrees de Petanca i skate.

Us demanem la col.laboració per  a conèixer la vostra opinió sobre la necessitat i oportunitat d’elaborar aquest nou reglament.

Podeu fer-nos arribar les aportacions que considereu oportunes envers els aspectes plantejats en el document de memòria, fins al 13 de novembre de 2019.

 

Periode de consulta del 04/11/2019 al 13/11/2019