Reglament d’estacionament regulat a l’entorn de la franja marítima de Cunit

Obert

Podeu consultar l’acord d’aprovació del reglament i l’anunci de publicació al següent enllaç així com el seu text aprovat inicialment pel Ple en data 30 de desembre de 2021  i presentar els vostres suggeriments i reclamacions en el període comprés entre l’11 de gener i el 22 de febrer de 2022.