Descripció del procés

Obert

S’obre el procés de consulta pública sobre l’elaboració del projecte d’Ordenança  de Civisme i convivència de Cunit, per tal de comptar amb les opinions, propostes i suggeriments que ens feu arribar sobre aquesta iniciativa.

La ciutadania i les organitzacions que ho considereu oportú, podeu fer arribar les vostres opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu (Memòria) que trobareu més abaix,  del 2 al 13 de març de 2020.

Periode de consulta del 02/03/2020 al 13/03/2020