Descripció del procés

Obert

Consulta pública sobre la Modificació de l’Ordenança 1.21 d’ús, seguretat i conservació de les platges i litoral municipal que servirà per recollir opinions i suggeriments de la ciutadania i organitzacions en relació als aspectes plantejats en el document de Memòria.

Podeu consultar la normativa vigent i fer les vostres aportacions a través del formulari de participació.

Periode de consulta del 18/02/2020 al 02/03/2020