Modificació de l’Ordenança 1.21 d’ús, seguretat i conservació de les platges i litoral municipal

Obert