Data d'aprovació inicial: 3 d'agost de 2021

Exposició pública: 16 d'agost de 2021

Projecte d’actuació específica d’interès públic en SNU, “BP24P. Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès. Dipòsit de Cunit-Nord” al terme municipal de Cunit.

Certificat acord Junta Govern Local

Publicació BOP – Número de inserció: CVE 2021-07357

 

Podeu accedir al projecte copiant al vostre navegador l’enllaç següent:

https://ccaaitcat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nguell_ccaait_cat/ETQeS1Z97ddFrmn1C1rCGXwBO3L_0mgEhoBeM0lBB_D-lQ?e=fkIrfK