Data d'aprovació inicial: 3 d'agost de 2021

Exposició pública: 16 d'agost de 2021

Projecte d’actuació específica d’interès públic en SNU, “BP24P. Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès. Dipòsit de Cunit-Nord” al terme municipal de Cunit.

Certificat acord Junta Govern Local

Publicació BOP – Número de inserció: CVE 2021-07357

Projecte

Aprovació definitiva