Data d'aprovació inicial: 17 de desembre de 2020

Exposició pública: 4 de gener de 2021

Certificat aprovació inicial https://cunit.eadministracio.cat/doc/7R7LP2LT6J2XMAQKP7XHH2Q7T

Publicació aprovació inicial BOPT (Butlletí Oficial Província Tarragona), 4 de gener de 2020, CVE 2020-09936 https://dipta.cat/ebop/

https://cunit.eadministracio.cat/doc/6AHNMWC4P2C6JXLQKRTMMNLQL