Data d'aprovació inicial: 30 de desembre de 2022

Exposició pública: 1 de febrer de 2023

S’ha aprovat inicialment la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit en relació a la Regulació normativa de la Masia “el Rectoret” de Cunit.

Certificat Ple d’aprovació inicial 

Publicat BOP de data 1 febrer 2023 CVE 2023-00520