Data d'aprovació inicial: 9 de març de 2021

Exposició pública: 29 de març de 2021

Informació Pública documentació per cessió gratuïta del dret de ple domini sobre la finca situada al carrer Mar Cantàbric, 31 de Cunit a favor del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un institut.

Certificat acord Junta de Govern Local 9 de març de 2021

Publicació BOP

Publicació DOGC

DOCUMENTACIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA

Certificat acord PLE 1 de juliol 2021