Data d'aprovació inicial: 9 de març de 2021

Exposició pública: 29 de març de 2021

Documents del tràmit:

Reparcel.lació

Per JGL de data 9 de març de 2021 s’ha aprovat inicialment l’expedient de reparcel·lació per compensació bàsica del PA-16 “C10 Avi Pau” del terme municipal de Cunit.

Certificat aprovació inicial 

Publicació BOP 29 de març 2021 2021-2439

Documentació tècnica

Per JGL de data 11 de maig de 2021 s’ha aprovat definitivament l’expedient de reparcel.lació per  compensació bàsica del PA-16 “C10 Avi Pau” del terme municipal de Cunit.

Certificat aprovació definitiva

Publicació BOP 24 de maig 2021 2021-4461

Documentació tècnica