Data d'aprovació inicial: 30 de juliol de 2019

Exposició pública: 16 d'agost de 2019

Per Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2019 es va aprovar inicialment el Pla Parcial SUD 2 de “Pla de Cunit 2”.