Data d'aprovació inicial: 22 de setembre de 2022

Exposició pública: 7 d'octubre de 2022

Certificat d’aprovació inicial Junta de Govern Local 22 setembre 2022

Publicat Edicte al BOP de Tarragona, 7 octubre 2022

Documentació tècnica:

Memòria

Normes

Plànols