Data d'aprovació inicial: 7 de setembre de 2021

Exposició pública: 20 de setembre de 2021

Ampliació del Pla de desplegament de xarxa FTTH en el municipi de cunit, “XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES, S.L”

Certificat de la JGL

Publicació el BOPT

Podeu accedir al projecte copiant al vostre navegador l’enllaç següent:

http://cdn.cunit.cat/urbanisme/fibra-optica/PDSAiDR_Cunit_Zona_Costa_signat.pdf