Jardineria (100h)

Executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de…

Curs de radiofreqüència (10 h)

Amb aquesta formació es pretén que l'alumnat conegui el sistema de radiofreqüència, les seves característiques, funcions i utilitats exclusives del sistema de manera que sigui capaç d'usar-les de manera eficaç…

Vetllador/a escolar (40h)

Adquirir els coneixements i instruments necessaris per donar resposta a les necessitats de suport educatiu dels infants amb necessitats educatives especials. Preu del curs: General 40€ Bonificat 16€ - acreditant…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar