Data de l'última modificació: 09/09/2020

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-3362, de data 9 de setembre de 2020, s’ha resolt aprovar el Pla Normatiu Municipal 2020-2022:

PLA NORMATIU 2020-2022.

Instrument normatiu Objectius Departament Planificació Temporal
Ordenança de civisme i convivència Foment del civisme i convivència en els espais públics. Diverses regidories implicades en treball transversal. 2020

 

Modificació  ordenança d’obres Adaptació als canvis normatius. Regidoria de Via Publica i Obres 2020
Modificació ordenança circulació Regulació patins elèctrics i assimilats. Regidoria de Seguretat ciutadana. 2020
Modificació del Reglament de funcionament del mercat ambulant Adaptació als canvis normatius. Regidoria de Comerç i Consum. 2020
Modificació Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua potable al municipi. Adaptació als canvis normatius, requisits altes usuaris industrials i comercials. Regidoria de Via Pública i Obres. 2021
Modificació Reglament de residus Regular les condicions de disposició dels residus municipals i comercials amb l’objectiu de millorar la gestió del servei. Regidoria de medi Ambient, Habitatge i Platges. 2021
Modificació Reglament i regulacions sobre Equipaments esportius Integrar i unificar la regulació dels tots els equipaments esportius municipals Regidoria d’Esports 2021
Modificació del Reglament d’ús dels Centres Cívics Municipals Adaptació als canvis normatius i revisió condicions d´ús dels centres. Regidoria de Serveis Comunitaris. 2022
Modificació del Reglament del Casal de la Gent Gran Actualització de normativa, i revisió condicions d’ús i funcionament. Regidoria Gent Gran, Igualtat i Dona. 2022
Derogació i confecció nova Ordenança sobre publicitat Adaptació a canvis normatius. Regidoria de Comerç i Consum. 2022
Modificar Ordenança de circulació

 

Regulació estacionament privatiu minusvàlids i reserva d’estacionament per a comerços. Regidoria de Seguretat Ciutadana. 2022