Data de l'última modificació: 09/09/2020

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-3362, de data 9 de setembre de 2020, s’ha resolt aprovar el Pla Normatiu Municipal 2020-2022:

PLA NORMATIU 2020-2022.

Instrument normatiuObjectiusDepartamentPlanificació Temporal
Ordenança de civisme i convivènciaFoment del civisme i convivència en els espais públics.Diverses regidories implicades en treball transversal.2020

 

Modificació  ordenança d’obresAdaptació als canvis normatius.Regidoria de Via Publica i Obres2020
Modificació ordenança circulacióRegulació patins elèctrics i assimilats. Regidoria de Seguretat ciutadana.2020
Modificació del Reglament de funcionament del mercat ambulantAdaptació als canvis normatius.Regidoria de Comerç i Consum.2020
Modificació Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua potable al municipi.Adaptació als canvis normatius, requisits altes usuaris industrials i comercials.Regidoria de Via Pública i Obres.2021
Modificació Reglament de residusRegular les condicions de disposició dels residus municipals i comercials amb l’objectiu de millorar la gestió del servei.Regidoria de medi Ambient, Habitatge i Platges.2021
Modificació Reglament i regulacions sobre Equipaments esportiusIntegrar i unificar la regulació dels tots els equipaments esportius municipalsRegidoria d’Esports2021
Modificació del Reglament d’ús dels Centres Cívics MunicipalsAdaptació als canvis normatius i revisió condicions d´ús dels centres.Regidoria de Serveis Comunitaris.2022
Modificació del Reglament del Casal de la Gent Gran Actualització de normativa, i revisió condicions d’ús i funcionament.Regidoria Gent Gran, Igualtat i Dona.2022
Derogació i confecció nova Ordenança sobre publicitatAdaptació a canvis normatius.Regidoria de Comerç i Consum.2022
Modificar Ordenança de circulació

 

Regulació estacionament privatiu minusvàlids i reserva d’estacionament per a comerços.Regidoria de Seguretat Ciutadana.2022