Data de l'última modificació: 22/02/2022

S’ha procedit a fer una modificació del reglament 9.2 del servei municipal
d’abastament d’aigua potable al municipi de Cunit, consistent en la modificació de
l’article 34.3.b

Publicat al BOP en data 4 de febrer de 2022 CVE 2022-00592

Publicat al DOGC en data 26 de gener de 2022,  Núm. 8592

Anunci aprovació inicial