La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 13/01/2020

Índex

Es posa en coneixement de tot el veïnat i visitants, que el diumenge 19 de gener a partir de les 8 del matí, amb motiu de la Festa Major d’Hivern 2020, tindran lloc activitats de foc pels carrers de Cunit que s’esmenten:

MATINADES: A les 8,00h. Sortida c. Jaume I cantonada Carrerada Santa Coloma, c. Jaume I, c. del mar, c. Puig i Cadafalch, c. Empar Nadal, Pl. Santiago Rossinyol, c. Lluis Bonin, c. Sant Jordi, c. Ramon Casas, c. Empar Nadal i arribada a la Pl. del Casal.

Per la qual cosa, queda prohibit estacionar vehicles en els esmentats carrers des de les 6 h. fins a les 12 h. del matí d’aquest dia. Els intervinents, espectadors i públic en general hauran de seguir en tot moment les ordres de seguretat dictades pel servei de la Policia Local i del servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cunit.

Els aparadors i vidrieres ubicats en l’itinerari assenyalat al plànol adjunt, caldrà que tinguin les proteccions amb cartrons o altres elements adients per tal d’evitar cremades en vidres i d’altres materials, i tenir els tendals recollits.

Hauran de retirar les taules, cadires, ombrel·les, barres, jardineres i altres objectes situats a la via pública per no obstaculitzar el pas de l’actuació i desconnectar les alarmes.

Per a les vivendes ubicades en el recorregut.
1. No tenir roba estesa o d’altres elements similars adients.
2. No es pot llençar aigua des de finestres i balcons durant el desenvolupament.
3. Cobrir les vidrieres i altres elements susceptibles de cremar-se, amb les proteccions adients per tal d’evitar-les.
Tots els integrants, els espectadors i el públic en general, haurà de seguir en tot moment les indicacions del servei d’ordre. Tot el públic participant es completament responsable dels accidents que puguin patir a l’activitat. L’incompliment de l’ordenat comportarà l’aplicació de la sanció i/o mesures pertinents. El que es fa públic per a general coneixement i efectes consegüents.

L’alcaldessa
M. Dolors Carreras Casany