Data de l'última modificació: 27/06/2023

BAN

S’acosta novament la Festa Major d´estiu amb la participació dels correfocs (Diables, bèsties locals i colles convidades) i es formulen recomanacions, als establiments, al veïnat, als visitants i als participants per garantir la seguretat de persones i de béns amb les dades següents:

 • Divendres,7 de juliol, a partir de les 21.30h correfoc infantil
 • Dissabte 8 de juliol, a partir de les 22:15h correfoc.

( consulteu el recorregut al plànol adjunt i a la web: cunit.cat )

 1. a) Pels establiments:
 2. Els aparadors i vidrieres ubicats a la plaça, caldrà que tinguin proteccions per tal d’evitar cremades i tenir els tendals recollits.
 3. Retirar taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes a la via pública per no obstaculitzar el pas de l’actuació. Desconnectar les alarmes.
 4. b) Per a les vivendes ubicades en els recorreguts:
 5. No tenir roba estesa o d’altres elements similars.
 6. No es podrà llençar aigua des de finestres i balcons.
 7. c) Per als espectadors que assisteixin als correfocs:
 8. No es podrà encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o contenidors del material pirotècnic, ni dels portadors del material dels grups de foc.
 9. La vestimenta haurà de ser preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica.
 10. No envair l’espai on es fa l’actuació, ni agafar ni destorbar cap dels seus membres i mantenir les distàncies de seguretat.
 11. d) Per als integrants dels grups de foc,
 12. Hauran de dur vestimenta preferentment de roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica, dur un barret o bé un mocador lligat al cap, sabates esportives, ben cordades, mai sandàlies o xancles i deixar la menor part possible de cos sense cobrir i protegir-se els ulls.
 13. No agafar-se ni destorbar cap membre dels grups de foc actuants.
 14. Utilitzar productes pirotècnics autoritzats i el compliment de l’ITC-18 i el R.E respecte a les mesures de seguretat, protecció, etc,.
 15. No acumular més de tres carretilles a la mà durant l’actuació amb caputxa protectora.
 16. No fumar, ni demanar aigua als veïns o assistents.
 17. Mantenir les distàncies de seguretat entre els grups de foc i els espectadors. Els contenidors de la pirotècnia, que no siguin hermètics s’han de situar darrere del grup de foc.
 18. Respectar el recorregut assenyalat i no envair els llocs on hi ha espectadors, les voreres, els portals o similars i respectar els horaris de pas, les aturades marcades, així com els punts per efectuar enceses.

Tots els integrants de l’activitat, els espectadors i el públic en general, hauran de seguir en tot moment les indicacions del servei d’ordre i són completament responsables dels accidents que puguin patir.  L’incompliment de l’ordenat pot comportar l’aplicació de sancions.

Es recomana a les persones amb sensibilitat als sorolls i als propietaris d´animals prenguin les mesures que calguin pel seu benestar en el decurs dels correfocs i castell de foc de Festa Major.  Es desaconsella la participació a aquelles persones que hagin sofert una intervenció quirúrgica recentment o no puguin seguir aquestes recomanacions.

El que es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.

Cunit, signatura a data electrònica

L´Alcaldessa

Dolors Carreras Casany