La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 27/06/2023

Índex

BAN

S’acosta novament la Festa Major d´estiu de Cunit 2023 i el dissabte 8 de juliol, a l’espigó de la platja enfront de l’av. de la Font i el Passeig Marítim  a partir de les 23,30h i es formulen les següents recomanacions al veïnat i  als visitants per garantir la seguretat de persones i de llurs bens i són completament responsables dels accidents que puguin patir.

1 . Els focs artificials poden ser perillosos i ocasionar greus cremades i lesions als ulls.

2 . És convenient anar-hi amb 1 hora d’antelació per evitar aglomeracions.

3 . Han d’obeir-se les instruccions del personal de seguretat i organització de l’esdeveniment i respectar les barreres de seguretat. No cal acostar-se al lloc on estan llançant els focs. L’incompliment de l’ordenat pot comportar l’aplicació de sancions.

4.- No envair l’espai on es fa l’actuació, ni agafar ni destorbar cap dels seus membres i mantenir les distàncies de seguretat.

5 . Durant el llançament dels focs artificials és força freqüent, si estem situats en la direcció del vent, que caiguin restes de cendra. En cas d’introduir-se als ulls, convé esbandir amb aigua abundant i no refregar-se’ls.

6 . Encara que és rar que passi, si un component del foc artificial cau al terra sense explotar, no s’ha de tocar ni empènyer-lo amb el peu sota cap concepte (ja que es pot reactivar i explotar). En aquest cas, cal avisar immediatament al personal de seguretat de l’esdeveniment: Policia,  Creu Roja. Mai s’ha de manipular l’artefacte.

7 . La vestimenta haurà de ser preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica.

8. Es desaconsella la assistència a aquelles persones que hagin sofert una intervenció quirúrgica recentment o no puguin seguir aquestes recomanacions i també a les persones amb sensibilitat als sorolls.

9 . En cas de sentir-se malament (lipotímies, mareigs) o patir alguna ferida durant l’espectacle, cal acudir als Membres de Protecció Civil/Assistència Sanitària que hi ha en aquesta activitat i desprès de la Barrera de Seguretat.

10. En el cas d’acudir amb nens petits (no dur mai nadons amb carretons, etc., per pròpia seguretat) és convenient arribar aviat per a situar-los al costat de la barrera de seguretat per a una major comoditat.

11. Deixar les mascotes a casa perquè tenen les oïdes summament sensibles a les explosions i solen ser molt desagradables per a ells, especialment per als gossos i pel seu benestar.

De fet, la millor vista dels focs artificials és a 200 metres de distància o molt més allà.

El que es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.

Cunit, signatura a data electrònica

L´Alcalde

Jaume Casañas Carballido