La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 21/06/2019

Índex

S’acosta novament la Festa Major d’estiu  i un any més hi haurà correfocs en el que els grups de foc (balls de diables i bèsties locals i convidades) recorreran els nostres carrers. En aquest ban es formulen recomanacions, als establiments, al veïnat, als visitants i als participants per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns.

 • Divendres 12 de juliol a les 21.30h Correfoc infantil. Consultar el recorregut de divendres.
 • Dissabte 13 de juliol a les 23.00h. Correfoc. Consultar el recorregut de dissabte.

a) Pels establiments:

 1. Els aparadors i vidrieres ubicats en l’itinerari assenyalat al plànol adjunt, caldrà que tinguin les proteccions amb cartrons o altres elements adients per tal d’evitar cremades en vidres i d’altres materials, i tenir els tendals recollits.
 2. Hauran de retirar les taules, cadires, ombrel·les, barres, jardineres i altres objectes situats a la via pública per no obstaculitzar el pas de l’actuació i desconnectar les alarmes.

b) Per a les vivendes ubicades en el recorregut del correfoc:

 1. No tenir roba estesa o d’altres elements similars adients.
 2. No es pot llençar aigua des de finestres i balcons durant el desenvolupament del correfoc.
 3. Cobrir les vidrieres i altres elements susceptibles de cremar-se, amb les proteccions adients per tal d’evitar-les.

c) Per als espectadors que assisteixin a les actuacions dels grups de foc:

 • No es podrà encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o contenidors del material pirotècnic, ni dels portadors del material que utilitzen els grups de foc.
 • La vestimenta haurà de ser preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica.
 • No envair l’espai on el grup de foc realitza l’actuació, ni agafar ni destorbar cap dels seus membres i mantenir les distàncies de seguretat adients per prevenir-se de les espurnes i detonacions dels productes pirotècnics.
 • Es desaconsella la participació a aquelles persones que hagin sofert una intervenció quirúrgica recentment o no puguin seguir aquestes recomanacions.

d) Per als integrants dels grups de foc que hauran de seguir les següents mesures de seguretat:

 1. Pel que fa referència a la vestimenta hauran de dur preferentment roba de cotó o texana, en cap cas fibra sintètica, dur un barret o bé un mocador lligat al cap, sabates esportives o calçat consistent, sempre ben cordat, mai sandàlies o xancles i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i protegir-se els ulls.
 2. No agafar-se ni destorbar cap membre dels grups de foc actuants.
 3. Utilitzar productes pirotècnics autoritzats i el compliment de l’ITC-18 i el R.E respecte a les mesures de seguretat, protecció, etc, dels artificis pirotècnics a usar.
 4. No acumular més de tres carretilles a la mà durant l’actuació amb la corresponent caputxa protectora.
 5. No fumar, ni demanar aigua, als veïns o assistents.
 6. Mantenir les distàncies de seguretat entre els altres grups de foc i també els espectadors. Els contenidors de la pirotècnia, que no siguin hermètics s’han de situar darrere del grup de foc.
 7. Respectar el recorregut assenyalat i no envair els llocs on hi ha espectadors, les voreres, els portals o llocs similars i respectar els horaris de pas, les aturades marcades, així com els punts assenyalats per efectuar enceses.

Tots els integrants del correfoc, els espectadors i el públic en general, haurà de seguir en tot moment les indicacions del servei d’ordre. Tot el públic participant es completament responsable dels accidents que puguin patir al correfoc. L’incompliment de l’ordenat comportarà l’aplicació de la sanció i/o mesures pertinents.  El que es fa públic per a general coneixement i efectes consegüents.