Data de l'última modificació: 23/06/2023

Atesa la situació excepcional de sequera, de l’estat de la vegetació i per es altes temperatures previstes per aquesta revetlla de Sant Joan; es posa en coneixement de tota la població les MESURES EXCEPCIONALS DE PROHIBICIÓ I PREVENCIÓ D’INCENDIS, d’obligat compliment:

  1. PROHIBICIO DE FOGUERES I LLENÇAMENT DE TOT TIPUS DE PIROTÈCNIA A COSTA CUNIT, JARDINS, ROSERS I A MENYS DE 500 m. DE TERRENYS FORESTALS A LA RESTA DE   CUNIT.
  2. PROHIBICIÓ D’ENCENDRE FOGUERES A TOT EL TERME MUNICIPAL DE CUNIT, INCLOSA LA PLATJA.
  3. PROHIBICIÓ DE LLENÇAMENT DE PIROTECNIA A LA PLATJA. Es permetrà al passeig marítim i a l’esplanada de l’estació pel cantó de mar.
  4. NOMÉS S’AUTORITZARÀ EL LLENÇAMENT DE PIROTECNIA LA NIT DE LA REVETLLA EL 23 DE JUNY, ENTRE LES 22:00H I LA 01:00 DEL 24 DE JUNY EN ELS PUNTS QUE NO ESTIGUI PROHIBIT.

 

Dada la situación excepcional de sequía, del estado de la vegetación y por las altas temperaturas previstas para esta verbena de San Juan; se pone en conocimiento de toda la población las MEDIDAS EXCEPCIONALES DE PROHIBICIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS, de obligado cumplimiento:

  1. PROHIBICIÓN DE HOGUERAS Y LANZAMIENTO DE TODO TIPO DE PIROTECNIA EN COSTA CUNIT, JARDINES, ROSALES Y A MENOS DE 500 m. DE TERRENOS FORESTALES DEL RESTO DE CUNIT.
  2. PROHIBICIÓN DE ENCENDER HOGUERAS EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUNIT, INCLUIDA LA PLAYA.
  3. PROHIBICION DE LANZAMIENTO DE PIROTECNIA EN LA PLAYA. Se permitirá en el paseo marítimo y en el solar de la estación por el lado de mar.
  4. SOLO SE AUTORIZARÁ EL LANZAMIENTO DE PIROTECNIA LA NOCHE DE LA VERBENA EL 23 DE JUNIO ENTRE LAS 22:00H Y LA 01:00 DEL 24 DE JUNIO EN LOS PUNTOS QUE NO ESTÉ PROHIBIDO.

Document signat electrònicament

L’alcaldessa

Dolors Carreras Casany