La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 18/06/2021

Índex

Es posa en coneixement de tota la població que d’acord amb les conseqüències derivades de la pandèmia ocasionada pel COVID-19, en la situació actual de retorn a una normalitat,  per tal de garantir la celebració de la revetlla amb seguretat,  evitant concentracions i aglomeracions de persones, es determina que entre les 20:00 h del dia 23 de juny i les 7:00 h. del dia 24 de juny serà vigent i d’obligat compliment el que seguidament es detalla:

L’ACCÉS A LES PLATGES ESTARA TANCAT EN AQUEST PERÍODE, EXCEPTE PER ACCEDIR A LES GUINGUETES.

ES PROHIBEIX FER PÍCNICS A LA SORRA AIXI COM EL BANY NOCTURN AIXÍ COM EL LLENÇAMENT DE PIROTÈCNIA DES DE LES GUIGUETES.

ES RECORDA QUE ESTÀ PROHIBIT DURANT TOT L’ANY PER FOGUERES A LA PLATJA I EL LLENÇAMENT DE PIROTÈCNIA TANT A LA SORRA COM A L’AIRE.