La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 15/06/2018

Índex

Cunit2

Es posa en coneixement de tota la població que d’acord amb la legislació vigent i donada la situació d’alt risc d’incendi forestal agreujada per les altes temperatures en aquesta època de l’any, ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT, ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE, A MENYS DE 500 m. DE LES ZONES BOSCOSES:

– ENCENDRE FOC PER QUALSEVOL TIPUS DE CREMA.

– ENCENDRE FOGUERES O FOCS A TERRA EN TERRENYS PÚBLICS.

– LLENÇAR COETS, PETARDS I ALTRE MATERIAL PIROTÈCNIC.

– LLENÇAR BURILLES EN ELS VIALS D’ACCÉS A LES URBANITZACIONS.

– FER BARBACOES SENSE XEMENEIA.

Les zones urbanes del municipi que es troben afectades total o parcialment per aquesta mesura son: ELS ROSERS, ELS JARDINS, COSTA CUNIT, LA BARONIA, VALPARAISO MUNTANYA, AMPLIACIÓ DE PUIG PELÓS, RECTORET, CAN MOLES 2, CAN MOLES 3, PARC CENTRAL I SOLCUNIT.

Document signat electrònicament

L’alcaldessa

Montserrat Carreras García

Se hace saber a toda la población que según la legislación vigente y dada la situación de elevado riesgo de incendio forestal, agravada por las altas temperaturas en esta época del año, QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO, ENTRE EL 15 DE JUNIO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE, A MENOS DE 500 M. DE LAS ZONAS BOSCOSAS:

– ENCENDER FUEGO PARA CUALQUIER TIPO DE QUEMA.

– ENCENDER HOGUERAS O FUEGOS EN EL SUELO DE TERRENOS PÚBLICOS.

– LANZAR COHETES, PETARDOS Y CUALQUIER MATERIAL PIROTÉCNICO.

– TIRAR COLILLAS EN LOS VIALES DE ACCESO A LAS URBANIZACIONES.

– HACER BARBACOAS SIN CHIMENEA.

Las zonas urbanas del municipio que se encuentran afectadas total o parcialmente por esta medida son: ELS ROSERS, ELS JARDINS, COSTA CUNIT, LA BARONIA, VALPARAISO MUNTANYA, AMPLIACIÓN DE PUIG PELÓS, RECTORET, CAN MOLES 2, CAN MOLES 3, PARC CENTRAL Y SOLCUNIT.

Documento firmado electrónicamente

La alcaldesa

Montserrat Carreras García