Data de l'última modificació: 28/10/2021

4.21) PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ (SOM)

1.

DESCRIPCIÓ TARIFA
CURSOS
Cursos de 10 hores o menys 10,00 €/ curs
Cursos d’ 11 a 20 hores 20,00 €/ curs
Cursos d’ 21 a 30 hores 30,00 €/ curs
Cursos d’ 31 a 40 hores 40,00 €/ curs
Cursos d’ 41 a 50 hores 50,00 €/ curs
Cursos de més de 50 hores 60,00€/curs

2. S’estableix una bonificació del 60 % del preu total per a les persones aturades.