Data de l'última modificació: 11/03/2022

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

4.19)  PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ACTIVITATS DE LA LLAR D’INFANTS

 

concepte Tarifa

  

1.       Anada  al teatre 11,30,-€
2.       Anada  a la granja 12,50,-€

  

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de la Junta de Govern del dia 20 de febrer de 2018, publicant-se al BOPT núm. 47 de 7 de març de 2018.