Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

SACS DE RUNA TARIFA
1. Recollida general al municipi
Adquisició i eliminació de runa neta 28,55
Adquisició i eliminació de runa contaminada 64,35
2. Recollida expressa en el moment indicat per l’interessat:
Adquisició i eliminació de runa neta 40,90
Adquisició i eliminació de runa contaminada 76,75
CONTENIDOR de 5 m³
3. Col·locació del contenidor 64,30
Eliminació de runa neta 175,80
Eliminació de runa contaminada 151,30
més un augment per tona, de 81,70
CONTENIDOR de 10 m³
4. Col·locació del contenidor 64,30
Eliminació de runa neta 203,00
Eliminació de runa contaminada 151,30
més un augment per tona, de 81,70

Cal especificar que runa neta és aquella que exclusivament està formada per restes de material d’obra (ciment, rajoles, totxos, etc.); i la runa contaminada és aquella que conté barreja d’aquest material amb ferros, vidre, etc.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 225 de data 27 de setembre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 284 de 10 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.