Data de l'última modificació: 23/03/2021

1. TALLERS SALUT I QUALITAT DE VIDA (gimnàstica, ioga, tai-txí, memòria i
similars)

Quota trimestral 1 hora setmanal 15,00 €
Quota trimestral 1,5 hores setmanals 24,00 €
Quota trimestral 2 hores setmanals 30,00 €
Quota trimestral 3 hores setmanals 45,00 €

 

2. TALLERS ARTS MUSICALS I/O ESCÈNIQUES (balls, instruments, teatre i
similars)

Quota trimestral 1 hora setmanal 21,00 €
Quota trimestral 1,5 hores setmanals 30,00 €
Quota trimestral 2 hores setmanals 42,00 €
Quota trimestral 3 hores setmanals 60,00 €

3. TALLERS ARTS PLÀSTIQUES (manualitats, ceràmica, patchwork i similars)

Quota trimestral 1 hora setmanal 15,00 €
Quota trimestral 2 hores setmanals 21,00 €
Quota trimestral 3 hores setmanals 30,00 €

 

4. TALLER FORMACIÓ I CONEIXEMENT (idiomes i similars)

Quota trimestral 1 hora setmanal 15,00 €
Quota trimestral 1,5 hores setmanals 24,00 €
Quota trimestral 2 hores setmanals 30,00 €
Quota trimestral 3 hores setmanals 45,00 €

 

5. TALLERS TECNOLOGIES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Quota trimestral 1 hora setmanal 21,00 €
Quota trimestral 1,5 hores setmanals 30,00 €
Quota trimestral 2 hores setmanals 42,00 €
Quota trimestral 3 hores setmanals 60,00 €

 

Normes particulars:
1. Aquests preus públics s’aplicaran a tots aquells tallers en què prèviament se n’hagi aprovat el seu cobrament mitjançant Decret d’Alcadia.