La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

TALLER de Desenvolupament socio-cultural o similar
Freqüència Durada TARIFA
3 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 71,65
2’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 57,30
2 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 43,05
1’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 35,90
1 hora a la setmana 3 mesos (màxim) 21,55
Fins a 6 hores Intensiu 1 mes 11,95
Fins a 12 hores Intensiu 1 mes 23,90
Fins a 24 hores Intensiu 1 mes 47,75
TALLER de Noves tecnologies i comunicació o similar
Freqüència Durada TARIFA
3 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 129,05
2’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 107,55
2 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 86,00
1’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 64,50
1 hora a la setmana 3 mesos (màxim) 43,05
Fins a 6 hores Intensiu 1 mes 21,55
Fins a 12 hores Intensiu 1 mes 43,00
Fins a 24 hores Intensiu 1 mes 86,00
TALLER de Arts musicals i escèniques o similar
Freqüència Durada TARIFA
3 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 86,00
2’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 71,65
2 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 57,30
1’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 43,05
1 hora a la setmana 3 mesos (màxim) 28,65
Fins a 6 hores Intensiu 1 mes 14,30
Fins a 12 hores Intensiu 1 mes 28,65
Fins a 24 hores Intensiu 1 mes 57,35
TALLER de Gastronomia o similar
Freqüència Durada TARIFA
3 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 142,00
2’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 118,35
2 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 94,65
1’30 hores a la setmana 3 mesos (màxim) 71,00
1 hora a la setmana 3 mesos (màxim) 47,40
Fins a 6 hores Intensiu 1 mes 23,65
Fins a 12 hores Intensiu 1 mes 47,35
Fins a 24 hores Intensiu 1 mes 94,65

Normes particulars de gestió:

1.- Per a tenir accés a qualsevol d’aquests serveis caldrà acreditar-ne el pagament que correspongui. Aquest es podrà fer efectiu mitjançant transferència bancària, que caldrà presentar al Centre Cívic en un termini no superior a tres dies.

També es podrà efectuar el pagament al servei de recaptació municipal, mitjançant autoliquidació.

2.- L’import de la inscripció en els diferents tallers no podrà ser motiu de devolució, tret del cas que el taller sigui anul·lat per part de l’entitat organitzadora.

Qualsevol altre particularitat serà determinada en el moment de la programació de cadascuna de les activitats, donant-se la publicitat necessària per a coneixement dels usuaris.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple celebrat el dia 18 d’octubre de 2007 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 247 de 24 d’octubre de 2007, i el definitiu en el BOPT núm. 286 de 12 de desembre de 2007.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 24 de gener de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 27 de 1 de febrer de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 70 de 25 de març de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat aprovada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293 de 22 de desembre de 2011.

Aquesta ordenança ha estat modificada segons acord de Ple en sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm.253, de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.