La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

1. TORNEIG FUTBOL SALA 12 HORES

CONCEPTE TARIFA
Per equip participant 100,00€

2 . TORNEIG FUTBOL PLATJA

CONCEPTE TARIFA
Per equip participant 50,00€
  1. TORNEIG VOLEI NIT
CONCEPTE TARIFA
Per equip participant 60,00€
  1. BATEIG DE SUBMARINISME
CONCEPTE TARIFA
Per persona 18,00€
  1. TRIATLÓ DE CUNIT
CONCEPTE TARIFA
Per persona federada en triatló 26,00 €
Per persona no federada en triatló 32,00 €
Per persona federada en triatló que s’apunti durant les 48 hores següents a l’inici de la inscripció 21,00 €
Per persona no federada en triatló que s’apunti durant les 48 hores següents a l’inici de la inscripció 27,00 €
  1. AQUATLÓ DE CUNIT
Per persona sènior federat en aquatló 16€
Per persona sènior no federat en aquatló 28€
Per persona Junior/cadet federat en aquatló 5€
Per persona Junior/cadet no federat en aquatló 17€

Normes particulars de gestió: Recaptació

El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació i haurà d’estar abonat en el moment d’iniciar-se el servei.

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2013 i publicada al BOPT núm. 177 de 31 de juliol de 2013.

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 17 d’abril de 2015 i publicada al BOPT núm. 97 de 27 d’abril de 2015.

Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2015 i publicada al BOPT núm.170 de 23 de juliol de 2015.